PROCLAIMER


Met onderstaande proclaimer willen we elke gebruiker van onze website even kort wijzen op het juridische luik. Indien je de volledige versie(s) wil lezen, verwijzen we je graag door naar onze Algemene Voorwaarden, Algemene Verkoopsvoorwaarden en Privacy Policy.


Deze website is een initiatief van;

Cultuur in eigen Stad VZW , met maatschappelijke zetel in;
Kloosterstraat 40 bus 2 
9500 Geraardsbergen, BE 
Ingeschreven met ondernemingsnummer 0768.822.295
info@cultuurineigenstad.be


WAT JE MOET WETEN OVER ONZE WEBSITE


Als je dit leest, weet je normaal gezien wel waarom onze website bestaat. Die is er in de eerste plaats om jou te informeren. Je kan hier terecht voor algemene informatie rond de programmatie van evenementen en de werking van onze organisatie, Cultuur in eigen stad VZW, maar evengoed voor specifieke informatie voor de evenementen waarvoor tickets te koop/te bestellen zijn. De beschikbare informatie is louter bedoeld voor informatieve en commerciële doeleinden in relatie tot de georganiseerde evenementen en bijbehorende verkoop van tickets. We kunnen niet garanderen dat deze informatie steeds aan de gewenste kwaliteit voldoet maar leveren daartoe wel alle nodige en redelijke inspanningen.


Wij bieden onze website op ‘as is’ en ‘as available’ basis aan. Ieder gebruik is steeds op eigen risico. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van een bezoek aan onze website, dus ook als je iets downloadt. Wij nemen voldoende maatregelen om de toegankelijkheid, goede werking en veiligheid van onze website en diensten te garanderen maar dit is geen absolute garantie. Voor meer informatie kijk je best even naar onze Algemene Voorwaarden.


Op onze website staan ook heel wat verwijzingen naar websites van derde partijen. Aangezien deze websites niet onder de controle van Cultuur in eigen stad VZW staan, zijn deze links steeds op eigen risico aan te klikken. Het feit dat de verwijzingen op onze website staan, betekent niet automatisch dat we akkoord gaan met de inhoud van deze websites.


We zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van, contractuele en buitencontractuele, tekortkomingen met betrekking tot de inhoud, de goede werking en/of veiligheid en de toegankelijkheid van onze website en haar diensten. We sluiten onze aansprakelijkheid voor zware fout en opzet uiteraard niet uit.


Alles kan beter, dus ook onze website. Heb je opmerkingen rond de kwaliteit van de inhoud, vragen over de beveiliging of eenvoudigweg een suggestie, laat het ons gerust weten via info@cultuurineigenstad.be. Wij hechten belang aan jouw inbreng.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Onze website is het enige portaal voor de aankoop van tickets van onze evenementen, die we al dan niet ter ondersteuning van een hoofdorganisator aanbieden. Enkel www.cultuurineigenstad.be kan je een geldig toegangsbewijs garanderen. De genomen maatregelen betreffende ongeldige toegangsbewijzen worden vermeld in onze Algemene Voorwaarden.


In onze Algemene Voorwaarden vind je meer informatie over o.a. tickets en voor aankoop- en verkoopprocedure. We verwijzen je graag door naar de relevante documenten voor een nog uitgebreidere uiteenzetting. Het is aangeraden om deze documenten op geregelde basis door te nemen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze documenten kunnen namelijk ten allen tijde eenzijdig door ons worden gewijzigd. Bepaalde pagina’s en onderdelen van de Cultuur in eigen stad VZW – website kunnen afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden hebben, in aanvulling van de Algemene Voorwaarden.


WAT MET INTELLECTUELE RECHTEN?


Creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Zo wordt onze inhoud beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Tenslotte wordt iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website(s) eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.


Je kan dus niet zomaar gebruik maken van intellectuele eigendom van derde partijen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige houders. De intellectuele rechten op het concept DOG ROCK zijn beschermd en strikt voorbehouden aan de houders ervan. Het gebruik van het logo of de festivalnaam in publicitaire uitingen wordt enkel en alleen toegestaan aan onze officiële festivalpartners en dit onder strikte voorwaarden. Elke actie en lay-out dient ook vooraf ter goedkeuring aan de festivalorganisatie te worden voorgelegd.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info